C# 150-200 Arasındaki Tamsayılardan Her Basamaktaki Sayının Küpleri Toplamı Sayının Kendisine Eşit Olan Program

150 ve 200 arasında bir sayı ele alalım. Bu sayının basamaklarındaki sayıların her birinin  küpünü alıp çıkan sonuçları toplarsak sayının kendini elde ediyoruz.

static void Main(string[] args)
 { 
 for (int s = 150; s <= 200; s++)
    {

      int yuzlerb = s / 100;

      int onlarb = (s % 100) / 10;

      int birlerb = s % 10;

      int kupler= (yuzlerb * yuzlerb * yuzlerb) + (onlarb * onlarb * onlarb) + (birlerb * birlerb * birlerb);

      if (kupler == sayi)
        Console.WriteLine(s.ToString() +" sayısına eşittir");
    }
    Console.ReadLine();
}

Örnek:

150 ve 200 Arasında Sadece 153 Bu Kurala Uyar.

1’in küpü =1

5’in küpü= 125

3’ün küpü=27

Ekran Çıktısı:

153