C# KDV Hesaplama

C# ile %18 (yüzde 18) KDV hesaplama. Kullanıcının girdiği para miktarına ait KDV tutarını hesaplayan programın kodu aşağıdadır. Dahil ve Hariç KDV hesapları buna göre yapılmaktadır.

using System;
namespace faizuygulaması {
 class faiztutari {
  static void Main(string[] args) {
   int para, kdvorani;
   Console.Write("Para Miktarını Yazınız ");
   para = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
   kdvorani= para / 100 * 18;
   Console.Write("KDV Oranı = ");
   Console.Write(kdvorani);
   Console.ReadKey();
  }
 }
}

Ekran Çıktısı:

KDVOranı = girilen tutarın yüzde on sekizi olarak hesaplanacak.

Örnek:

Para Miktarını Yazınız = 100

KDVOranı = 18