C# Console Yaş Hesaplama

C# console yaş hesaplama programı kodları. C# kullanıcının girdiği tarihe göre yaşını hesaplayan programın kodları aşağıda verilmiştir. Bu işlem datetime kullanılarakta yapılabilir.

using System;
namespace YasHesaplama{
  class yashesap{
   static void Main(string[] args){

     int dogum_yili, yasi;
 
     Console.Write("Doğum Yılınız?");

     dogum_yili = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

     yasi = 2019 - dogum_yili;

     Console.Write(yasi);

     Console.Write(" yaşındasın.");

     Console.ReadKey();
   }
  }
}

Ekran Çıktısı:

Örneğin Kullanıcı 1990 doğumlu olsun.

2019-1990= 29 yaşındasın.