C# Console.Write İle Console.WriteLine Farkı

using System;
namespace ConsoleYaz{
  class Conyaz{
    static void Main(string[] args){

      Console.Write("5");

      Console.Write("10");

      Console.WriteLine("30");

      Console.Write("54");

      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Açıklama:

WriteLine metodu istenilen ifadeyi ekrana yazdırıp alt satıra geçer, Write metodu ise alt satıra geçmeden imleci son karakterin sağına olacak şekilde bırakır.