C# Sayının Karesini Alma

C# sayının karesini alan fonksiyon kodları. C# ile klavyeden girilen sayının karesini hesaplayan C# kodunun fonksiyonu aşağıdadır. Sayının karesini bulma işlemi için kendisi ile çarpılması gerekmektedir.

using System;

namespace KaresiniAlma
{
  class karealma
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int sayi1,kare;
 
      Console.Write("Sayı giriniz");

      sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      k = sayi1 * sayi1;

      Console.Write("Girdiğiniz sayının karesi =");

      Console.Write(kare);

      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Ekran Çıktısı:

Girdiğiniz sayının karesi = Girilen sayının karesi hesaplanıp yazılacak.

Örnek:

Girdiğiniz sayının karesi = 4