C# Özel Karakterler Arası Dönüşüm Yapma

C# girilen özel bir karakteri başka bir karaktere çeviren programın kod bloğu aşağıda verilmiştir:

static void Main(string[] args)
 {
  string karakter;
  Console.Write("Bir Karakter Girin : ");
  karakter = Console.ReadLine();
  string ykarakter = karakter.Replace('+'+ '-');
  Console.WriteLine(ykarakter);
  Console.ReadKey();
 }

Ekran Çıktısı:

Kullanıcının üç adet “+” girdiğini varsayalım.

Çıktı olarak üç adet eksi ekrana yazılacak.

“+++”

“- – -“