C# Kullanıcını Girdiği Sayılarla Toplama, Çıkarma, Çarpma, Bölme, İşlemleri

Kullanıcıdan alınan 2 sayı üzrinde dört işlem yapan uygulamanın kodları aşağıda verilmiştir.

static void Main(string[] args){
   double s1, s2, toplami,farki,carpimi,bolumu;

   Console.Write("Birinci Sayıyı Girin : ");

   s1 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

   Console.Write("İkinci Sayıyı Girin : ");

   s2 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

   toplami = s1 + s2;

   farki = s1 - s2;

   carpimi = s1 * s2;

   bolumu = s1 / s2;

   Console.WriteLine("Sayıların Toplamı :",toplami);

   Console.WriteLine("Sayıların Farkı : ",farki);

   Console.WriteLine("Sayıların Çarpımı :"carpimi);

   Console.WriteLine("Sayıların Bölümü :"bolumu);

   Console.ReadKey();

}

Ekran Çıktısı:

Birinci Sayıyı Girin:10

İkinci Sayıyı Girin:5

Sayıların Toplamı: 15

Sayıların Farkı:5

Sayıların Çarpımı:50

Sayıların Bölümü:2