C# Kullanıcını Girdiği Sayının Yüzdesini Bulma

Kullanıcı bir sayı giriyor ve kendi belirlediği yüzde oranına göre sayının yüzdesini program hesaplıyor. Kod bloğu aşağıda verilmiştir.

static void Main(string[] args){

   double sayi1,yuzde, sonsayi;

   Console.Write("Bir Sayı Girin : ");

   sayi1 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

   Console.Write("Alınacak Yüzdeyi Girin : ");

   yuzde = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

   sonsayi = sayi1 * yuzde / 100;

   Console.WriteLine("Girilen sayının % {0}' si : {1}",yuzde, sonsayi);

   Console.ReadKey();

}

Ekran Çıktısı:

Bir Sayı Girin:10

Alınacak Yüzdeyi Girin: 40

Girilen sayının % 40’si : 4