C# Aritmetik Ortalama Hesaplama

C# ile aritmetik ortalama hesaplama programının kodları ve çıktısı. C# kullanıcının girdiği değerler ile aritmetik ortalama bulma işlemi aşağıda verilmiştir.

using System;
namespace aritmetikortalama {
 class artmtkortlma {
 static void Main(string[] args) {
  int sayi1, sayi2, ortalama;
  Console.Write("Birinci Sayıyı Giriniz = ");
  s1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  Console.Write("İkinci Sayıyı Giriniz = ");
  s2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  ort = (sayi1 + sayi2) / 2;
  Console.Write("sonuç = ");
  Console.Write(ortalama);
  Console.ReadKey();
 }
 }
}

Ekran Çıktısı:

sonuç = ortalama değişkeninin alacağı değer.

Örnek:

sonuç = 20