C# Sayının Tersini Alma

C# sayının tersini alma, bulma , ters çevirme, tersten yazdırma işlemlerini yapan programın kodları. C# ile kullanıcının girdiği sayının tersini bulan C# kodu aşağıdadır.

using System;
 
namespace SayınınTersi
{
  class sayiters
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int ksayi;
 
      Console.Write("bir sayı giriniz ");

      ksayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      ksayi = (-1) * ksayi;

      Console.Write("yazdığınız sayının tersi = {0} ", ksayi);

      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Ekran Çıktısı:

Örneğin kullanıcı 5 yazsın. Tersi (-5) olacağından

çıktı aşağıdaki gibi olur.

yazdığınız sayının tersi = {0} “, -5