C# Rasgele Sayı Üretme

Random() sınıfı kullanarak 1-5 arası rasgele sayı üreten ve bu sayılar kadar “+” atan programın kod bloğu aşağıdaki gibidir:

static void Main(string[] args){

  int s1;
  Random random = new Random();
  for( int i=1;i<=5;i++){
    s1=random.Next(1,5);
    Console.Write(s1);
    for(int j=1;j<=s1;j++){
     Console.Write("+");
    }
    Console.WriteLine();
  }
  Console.ReadKey();
}

Ekran Çıktısı:

3+++

4++++

2++

1+