C# Üçgenin İç Açılarını Bulan Program

namespace acılar
{
  class aci
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int kenar1,kenar2,kenar3; 

      Console.Write("Birinci açıyı giriniz : "); 
 
      kenar1=Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 

      Console.Write("İkinci açıyı giriniz : "); 

      kenar2=Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 

      kenar3=180-kenar1-kenar2 
 
      Console.WriteLine ("Bilinmeyen açının değeri : " + kenar3 + " dir"); 

      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Ekran Çıktısı:

Birinci açıyı giriniz : 40
İkinci açıyı giriniz : 30
Bilinmeyen açının değeri : 110 dir