C# Yüksekliği ve Kenar Uzunluğu Girilen Üçgenin Alanını Bulma

namespace UcgenAlan
{
  class Ucgenalancevre
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int kenar,yükseklik,alani; 

      Console.Write("Kenar uzunluğunu giriniz : "); 

      kenar=Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 

      Console.Write("Yükekliği giriniz : "); 

      yukseklik=Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 

      alani=kenar * yukseklik / 2; 

      Console.WriteLine ("Üçgenin alanı = " + alani); 

      Console.ReadKey(); 
    }
  }
}

Ekran Çıktısı:

Kenar uzunluğunu giriniz : Kullanıcının 2 Girdiğini Farzedelim
Yükseklik değerini giriniz : Kullanıcının 4 Girdiğini Farzedelim
Üçgenin alanı = 4 olarak hesaplanır.