C# Üçüncü Değişken Olmadan İki Sayıyı Değiştiren Program

C# dilinde üçüncü bir değişken kullanmadan iki sayıyı değiştirebiliriz. Üçüncü bir değişkene ihtiyaç duymadan iki sayıyı değiştirmenin iki farklı yolu vardır:

 1. + Ve – ile
 2. * Ve / ile

 

İlk olarak + ve – kullanarak bir uygulama yapalım:

using System; 
 public class DegistirExample 
  { 
   public static void Main(string[] args) 
   { 
    int a=5, b=10;      
    Console.WriteLine("İlk değerler: "+a+" b= "+b);  
    a=a+b; //a=15 (5+10)   
    b=a-b; //b=5 (15-10)   
    a=a-b; //a=10 (15-5)  
    Console.Write("Değişimden sonraki değer: "+a+" b= "+b);    
   } 
 } 

Ekran Çıktısı:

İlk değerler: a=5 b=10
Değişimden sonraki değer a=10 b=5

   

Şimdi de * ve / kullanarak bir uygulama yapalım:

using System; 
 public class DegisimExample 
  { 
   public static void Main(string[] args) 
   { 
    int a=5, b=10;      
    Console.WriteLine("İlk değerler: "+a+" b= "+b);  
    a=a*b; //a=50 (5*10)   
    b=a/b; //b=5 (50/10)   
    a=a/b; //a=10 (50/5)  
    Console.Write("Değişimden sonraki değer: "+a+" b= "+b);    
   } 
 }  

Ekran Çıktısı:

İlk değerler: a=5 b=10
Değişimden sonraki değer: a=10 b=5