CSS Açıklama(Yorum) Satırı Ekleme

CSS açıklama(yorum) satırı diğer dillerde olduğu gibi CSS dilinde de istenilen satır veya kod bloğunun işlevsiz hale gelmesini sağlar. Bilgi vermek amacı ile kullanılır. 

 

Örnek:

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
<style> 
p { 
  color: black; 
  /* Bu bir yorum satırıdır. */ 
  text-align: left; 
}  
/* Bu çok 
satırlı bir 
yorum kod bloğudur. */ 
</style> 
</head> 
<body> 
<p>Merhaba lifeacode.com</p> 
</body> 
</html> 

Ekran Çıktısı:

Merhaba lifeacode.com