CSS Seçiciler(Selector)-4

31) X:FOCUS Seçicisi   

Odaklanılan X nesnesi üzerinde işlem yapar.

/*
 * Input nesnesine odaklanıldığı zaman arka plan rengi mavi olur.
 */
input:focus {
  background-color: blue
}

 

32) X:ACTİVE Seçicisi   

Aktif olan X nesnelerini seçer.

/*
 * Linkle tıklandığı zaman arka plan rengini mavi yapar.
 */
a:active {
  background-color: blue
}

 

33) X:LANG(Y) Seçicisi   

X nesnesi içerisinde lang niteliği Y olanları seçer.

/*
 * p nesnesinde lang niteliği ab olanları mavi yapar.
 */
p:lang(ab) {
  background-color: blue
}

 

34) :ROOT Seçicisi   

&lthtml> etiketi üzerinde işlem yapmak için kullanılır. Bir diğer ifade ile ana nesneyi seçmek için kullanılır.

/*
 * sayfa arka plan rengini mavi yapar.
 */
:root {
  background-color: blue
}

 

35) X:EMPTY Seçicisi   

Nesne ve karakteri olmayan X nesnelerini seçer.

/*
 * Nesne ve karakteri olmayan divlere yükseklik ve arka plan rengi tanımlar. 
 */
div:empty {
  height: 20px;
  background-color: blue
}

 

36) X:TARGET Seçicisi   

Hedef X nesnesini seçer.

/*
 * id'si deneme olan div nesnesinin arka plan rengini ayarlar.
 */
#deneme:target {
  background-color: blue
}

 

37) X:ENABLED Seçicisi   

X form nesnesinde seçilebilir olanları seçer.

/*
 * input nesnesinde seçilebilir olan label'lere arka plan tanımlar.
 */
input:enabled + label {
  background-color: #fff
}

 

38) X:DİSABLED Seçicisi   

X form nesnesinde seçilemez(pasif) olanları seçer.

/*
 * pasif olan input nesnelerinin label'lere arka plan tanımlar.
 */
input:disabled + label {
  background-color: blue
}

 

39) X:VALİD Seçicisi   

X nesnelerinde istenilen formata uyan nesneleri seçer.(Yalnızca form)

/*
 * İstenen formatta tanımlı input nesneleri üzerinde işlem yapar.
 */
input:valid {
  background-color: blue
}

 

40) X:İNVALİD Seçicisi   

X nesnelerinde istenilen formata uymayan nesneleri seçer.(Yalnızca form)

/*
* İstenmeyen formatta tanımlı input nesneleri üzerinde işlem yapar. 
*/
input:invalid {
  background-color: blue
}

 

41) ::SELECTİON Seçicisi   

Seçilen ifadelerin arka plan ve yazı renginde değişiklik yapar.

/*
 * p nesnesinde seçili yazıların arka plan rengini belirler.
 */
p::selection {
  background-color: blue
}
/* World wide web için (-www) kısaltması kullanılır. */
p::-www-selection {
  background-color: blue
}
Benzer Konular:

CSS Seçicileri(Selector)-1 sayfasına ulaşmak için tıklayın

CSS Seçicileri(Selector)-2 sayfasına ulaşmak için tıklayın

CSS Seçicileri(Selector)-3 sayfasına ulaşmak için tıklayın