CSS Seçiciler(Selector)

Seçici
Örnek
Açıklama
.deneme
class = ” deneme” tüm nesneleri seçer.
#isim
id=”isim” id elementini seçer.
*
Tüm öğeleri seçer.
p
Tüm “p” elementini seçer.
div, p
“div” elementi içerisindeki tüm “P” elementini seçer.
div > p
“div” elementi içindeki tüm çocuk “p” elementleri seçer.
div + p
“div” elementin hemen sonra gelen tüm elementleri seçer.
p ~ ul
“p” elementi önündeki “ul” elementini seçer.
[target]
Target niteliğindeki tüm ögeleri seçer.
[target=_blank]
target=_blank niteliği içeirisindeki tüm elementleri seçer. 
[title~=lifetr]
Başlığı lifetr olan tüm elementleri seçer.
[lang|=en]
Lang değeri en ile başlayan elementleri seçer.
a[href^=”https”]
“https” değeri ile başlayan tüm “a” elementlerini seçer.
a[href$=”.docx”]
“docx” değeri ile başlayan tüm “a” elementlerini seçer.
a[href*=”lifetr”]
href değeri “lifetr” içeren tüm “a” elementlerini seçer.
a:active
Aktif linkleri seçer.
p::after
“P” elementi sonuna öge ekler.
p::before
“P” elementi önüne öge ekler.
input:checked
İşaretlenen “input” elementini seçer.
input:disabled
Engelli “input” elementini seçmek için kullanılır.
p:empty
Tüm“p” elementlerini seçmek içi kullanılır.
p:enabled
Etkin “input” elementlerini seçer. .
p:first-child
içerik içerisindeki ilk “p” elementini seçmek için kullanılır.
p::first-letter
Tüm “p” elementlerinin ilk harfini seçmek için kullanılır.
p::first-line
Tüm“p” elementlerinin ilk satırını seçmek için kullanılır.
p:first-of-type
“p” elementlerinden 1. olanı seçer.
input:focus
Odaklanan “input” elementini seçer
a:hover
Fare imlecinin üzerinde bulunduğu “a” elementini seçer.
input:in-range
Belirli aralık içerisindeki“input” elementlerini seçer
input:invalid
Geçersiz değere sahip “input” elementlerini seçmek için kullanılır.
p:lang(en)
tüm “p” elementleri için “lang” değerini “en” yapar.
p:last-child
İçerikteki son “p” elementini seçer.
p:last-of-type
“p” elementleri içerisinde sonuncuyu seçer.
a:link
Tüm linkleri seçer.
:not(p)
“p” elementi haricindeki elementleri seçer.
p:nth-child(2)
ikinci sıradaki “p” elementi seçilir..
p:nth-last-child(2)
Sondan ikinci “p” elementi- seçilir.
p:nth-last-of-type(2)
 “p” elementinde sondan ikinci ögeyi seçer.
p:only-of-type
Tek olan elementi seçer.
p:only-child
Tek çocuk seçicidir.
input:out-of-range
Bir aralık dışındaki değere sahip “input” ögelerini seçer.
input:read-only
Belirli bir “input” elementini seçer.
input:read-write
Yazılabilir-okunabilir nesneleri seçer.
input:required
Gerekli input elementlerini seçer.
:root
Bir dökümanın kök ögesini seçer.
::selection
Kullanıcının seçtiği elementi seçer.
#haber:target
Haber geçen bir URL tıklandığında #haber elementini seçer.
input:valid
Doğru değere sahip tüm “input” elementlerini seçer.
a:visited
Ziyaret edimiş “a” ögelerini seçer.

 

Benzer Konular:

CSS Seçicileri(Selector)-1 sayfasına ulaşmak için tıklayın

CSS Seçicileri(Selector)-2 sayfasına ulaşmak için tıklayın

CSS Seçicileri(Selector)-3 sayfasına ulaşmak için tıklayın

CSS Seçicileri(Selector)-4 sayfasına ulaşmak için tıklayın