JavaScript Veri Türleri

JavaScript dilinde birçok değişken türü bulunur.  Bu değişken türleri içerisinde birçok veri tipi saklayabilir. Bu veri tiplerinden bazıları; sayısal, metin,

Devam