HTML Body Kullanımı

<BODY> etiketi temelde web sayfasının görselliğiyle ilgilenir. Web sayfasına eklenecek bölümler, butonlar, tablolar ve diğer görsel ögelerin web sayfasın üzerinde en sık tanımlandığı yer <body> etiketidir.

Body Etiketinin Yardımcı Elemanları

bgcolor=”renk kodu”> Sayfaya arkaplan rengi kazandırır.

background=”resim url’si”> Sayfaya arkaplan resmi ekler.

link=”renk kodu”> Ziyaret edilmemiş link rengini belirtir.

vlink=”renk kodu”> Ziyaret edilmiş link rengidir.

alink=”renk kodu”>Linke tıklandığı zaman linkin alacağı renk.

text=”renk kodu”>Sayfanın metin rengini belirler.