HTML Form Oluşturma

HTML’ de formlar kullanıcıdan veri almak kullanılır. HTML ve HTML5 karşılaştırılacak olursa form elemanları arasında bazı farklar vardır. Biz burada temel HTML elemanlarını anlatacağız. HTML5 konu anlatımı sitemizde ayrıca yr almaktadır. İnceleyebilirsiniz.

Form oluşturulurken form etiketleri kullanılır.

<form>
  // Form iCerisindeki elemanlar buraya eklenir.
</form>

 

İnput Etiketi

Form oluşturulurken en sık kullanılan etikettir diyebiliriz. Kullanıcıdan veriler bu etiket kullanılarak oluşturulan elemanlar üzerinden alınır.

Text Field(Metin Alanı): Kısa metin girişleri için kullanılır.İsim, soyisim, adres vb.

Select List(Seçme Listeleri): Kullanıcılar bu liste içinden bir veya daha fazla eleman seçebilir. Örneğin kullanıcının hobileri sorulduğunda ya da bildiği diller öğrenilmek istenildiğinde bu eleman kullanılır.

CheckBox(Denetim Kutusu); Kullanıcının bir liste içerisinden tek bir veri veya birden fazla veri seçmesine yarar. Bazen kullanıcı hiçbir veri seçemez.

Text Area(Metin Bölgesi); Uzun metin girişleri için kullanılır. Örneğin bir sınavda açık uçlu soruların cevapları bu elaman kullanılabilir.

Radio Button(Radyo Düğmesi): Kullanıcılara tek bir seçim yapma olanağı sunan listelerdir. Örneğin cinsiyet bilgisi alınırken bu eleman kullanılabilir.

Submit ve Reset Butonları: Submit düğmesi kullanıcıdan alınan verileri istenilen sunucu üzerine göndermeye yarar.

<html>
  <head>
   <title>Life a Code</title>
  </head>
  <body>
  <div align="center">
   <font size="4" color="blue"> IS BASVURU FORMU </font>
   <form method="post" action="gonder.php">
     <input type="text" name="name">ADINIZ<br>
     <input type="text" name="surname">SOYADINIZ<br>
     <input type="text" name="address">ADRESINIZ<br>
     <input type="text" name="phone">TEL.NO<br>
     <input type="submit" value="Gonder" align="center">
     <input type="reset" value="Bilgileri Temizle" align="center">
   </form>
  </body>
</html>

</html>a bilgiler iletiliyor. HTML form kullanımı hakında daha detaylı bilgi için HTML örneklerini inceleyebilirsiniz.