HTML Head Kullanımı

Head etiketi web sayfasının şeklini belirler. Temel görsel özellikleri içinde barındırır. HEAD etiketi altında kullanılan yardımcı elemanlar verdır ve bu elemanlar sayfa ile ilgili bütün görsel değişimleri sağlar.

 

<title> ETİKETİ

Sayfanın tarayıcı sekmesinde yer alan başlığıdır. Sayfa içerisinde görünmez ama sekme üzerinde sayfa değişmediği sürece yer alır.

 

<meta> ETİKETİ

 

Sayfanın infosudur diyebiliriz. Sayfanın ne zaman güncellendiği, kim tarafından yapıldığı, anahtar kelimeler ve sayfa hakkında birçok bilgiyi üzerinde barındıran kısımdır.Meta etiketi aşağıdaki gibi tanımlanır:

 

<meta name="description" contect="...">

. “……”  yazan kısım ise sayfanın tanımını yapan bir cümle ile doldurulur.

ÖRNEK:

<meta name="description" contect="Lifeacode Bir Egitim Sayfasidir">

<meta name="keywords" contect="...">

“……”  yazan kısım sayfa ile ilgili anahtar kelimeler ile doldurulur.

ÖRNEK:

<meta name="keywords" contect="HTML, JAVA, PHP">

<meta name="author" contect="...">

“……”  yazan kısım sayfanın sahibinin ismi yazılır.

ÖRNEK:

<meta name="author" contect="Ibrahim YANIK, NAZIM BIRCAN">

<meta name="subject" contect="...">

“……”  yazan kısım sayfanın konusu ile doldurulur.

ÖRNEK:

<meta name="subject" contect="HTML Egitimi">

 

<meta name="Distribution" contect="...">

“……”  yazan kısım sayfanın nasıl yayın yaptığı ile kodlanır.

ÖRNEK:

<meta name="Distribution" contect="Global veya Local">

 

<meta name="title" contect="...">

“……”  yazan kısma sayfanın başlığı yazılır.

ÖRNEK:

<meta name="title" contect="Lifeacode">

 

<link> ETİKETİ

Link etiketi kodlanan sayfa ile harici bir kaynak dosyası arasında ilişki kurar. Kullanımı aşağıdaki gibidir:

 

<link rel="shortcut icon"href="icon url">

Sekme üzerinde sayfaya ait simgeyi belirler.

 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="...">

Css kodlarını içinde bulunduran link gelmelidir. Harici css dosyası eklenir.

 

<link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="...">

 Harici bir css kodu eklenir. Medya css kodu olarak da tanımlanabilir.