HTML Link Oluşturma

Bir metin parçası veya bir resim üzerinden başka bir belge veya sayfaya bağlantı kurulan yapıya link adı verilir. Link oluşturulan metnin rengi değişir, altı çizilir ya da metin üzerinde istenilen görsel bir değişim uygulanabilir.

Bir link aşağıdai sıra izlenerek oluşturulur:

  • <a etiketi ile başlanır.
  • href:”dosyaismi” ile devam edilir.
  • > sembolü le devam edilir. Link oluşturacak metin girilir.
  • </a> etiketi ile bağlantı kapatılır ve link oluşturulur.

Aşağıda örnek bir link oluşturulmuştur. İnceleyerek link oluşturma yapısını daha iyi anlayabilirsiniz.

<a href="https://lifeacode.com">Programlama Eğitimi</a>

Yukarıda Programlama Eğitimi isminde bir bağlantı linki oluşturduk ve bu linke tıklandığı zaman lifeacode sitesine bağlantı emri verdik.

Linkler oluşturulurken URL kullanılır. URL adres demektir ve web tarayıcıya tanımlanan dosyanın bulunduğu yeri ifade eder. URL tanımlanırken kaynak tipi, sunucu adresi ve dosya yeri kullanılır. Kaynak tipi tanımlanırken file, ftp ya da http kullanılır. Bunlardan en kapsamlı olan http kaynak tipidir ki World Wide Web üzerinde bulunan bir dosyayı çağırmamızı sağlar. FTP sunucu üzerinde bulunan bir dosyayı ifade ederken file ise yerel sistemde bulunur. Aşağıda örnek bir URL verilmiştir:

KaynakTip://sunucu.life[:port]/dosyayolu/dosyaadı

Link <target> Özelliği

Target link üzerinde tanımlanan web sayfasının nerde açılacağının belirler.

Özellik
Tanım
_self
Sayfa aynı çerçevede açılır.
_blank
Sayfa yeni pencerede açılır.
_parent
Sayfa bir üst çerçevede açılır.
_top
Sayfa en üst çerçevede açılır.

 

Target özelliğinin link üzerinde kullanımı ise aşağıdaki gibidir:

<a href="https://lifeacode.com" target="_self">Programlama Dersleri </a>