HTML <acronym> Etiketi

HTML <acronym> etiketi bir kısaltma ifadesinin tam bir açıklamasını içermek için title özelliği ile birlikte kullanılır. Fare imlecini içeriğin üzerine getirdiğiniz zaman içeriğin açıklamasını görürsünüz.

 

Söz dizimi:

<acronym title="Türk Dil Kurumu">TDK</acronym> 
 

Not: <acronym> etiketi HTML 5 tarafından desteklenmez ve bu etiket yerine <abbr> etiketi kullanılır.

 

Özellikleri:

Görüntüleme
Etiketi Başlat/ Etiketi Bitir
Kullanımı
Çizgi
Başlangıç ve Bitiş
Semantik/ Metin 

  

Örnek:

<!DOCTYPE html> 
 <html> 
 <head> 
  <title>Kısaltma Etiketi</title> 
 </head> 
 <body> 
  <h2>Kısaltma Etiketi Örnek</h2> 
  <acronym title="Türk Dil Kurumu">TDK</acronym> 
 </body> 
</html>  

Ekran Çıktısı:

Kısaltma Etiketi

Kısaltma Etiketi Örnek

TDK

 

Örnek: Abbr ve Acronym etiketleri arasındaki fark:

<!DOCTYPE html> 
 <html> 
 <head> 
  </head> 
 <body> 
  <h2>Acronym ve abbr farkı örnek</h2> 
  <acronym title="Türk Dil Kurumu">TDK</acronym> 
  <abbr title="Türkiye Büyük Millet Meclisi">TBMM</abbr> 
 </body> 
</html> 

Ekran Çıktısı:

Acronym ve abbr farkı örnek

TDK     TBMM

 

Tarayıcı Desteği:

 HTML <acronym> Etiketi” için bir yorum

Yorumlar kapatıldı.