HTML <applet> Etiketi

HTML belgelerine Java uygulamaları gömmek için HTML <applet> etiketi kullanılır. Bu etiket HTML 4.0 versiyonunda son kez kullanılmıştır. HTML <applet> etiketinin yerini <object> ve yeni eklenen <embed> etiketi almıştır. Birçok tarayıcı Java eklentilerinin kullanımını desteklememektedir.

HTML <applet> etiketi HTML4.0 versiyonundan sonra kullanımdan kaldırılmıştır ve HTML5 versiyonunda desteklenmemektedir. HTML <applet> etiketi yerine <object> etiketini veya <embed> etiketini kullanabilirsiniz.

 

Söz dizimi:

<applet code="URL" height="300" width="150">Metin</applet> 

 

Özellikleri:

Görüntüleme
Etiketi Başlat/ Etiketi Bitir
Kullanımı
Blok
Başlangıç ve Bitiş
Uygulama Gömme

 

Örnek:

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
 <title>Applet Uygulaması</title> 
 </head> 
 <body> 
  <p>Bu bir Applet uygulamasıdır.</p> 
  <applet code="javasinif.class" align="left" height="250" width="125"> 
   <b>Maalesef java ögesi desteklenmiyor.</b> 
   </applet> 
 </body> 
</html> 

Ekran Çıktısı:

Applet Uygulaması

Bu bir Applet uygulamasıdır.

Maalesef java ögesi desteklenmiyor.

 

 

Özel Kullanımlar:

Özellik
Değer
Açıklama
Kod(Code)
URL
Java dosyasının URL adresini belirtir.
Genişlik(Width)
Piksel
Uygulama panelinin genişliğini belirtir.
Yükseklik(Height)
Piksel
Uygulama panelinin yüksekliğini belirtir.

Hizalama(Align)

 • Sol
 • Sağ
 • Üst
 • Alt
 • Orta

Uygulamanın etrafındaki içeriğe göre konumunu belirtir.

Alternatif Metin(Alt)
Metin
Tarayıcı Java’yı desteklemiyorsa alternatif metni görüntülemek için kullanılır.
Arşiv(Archive)
URL
Bir uygulamanın sıkıştırılmış versiyonunu belirtir.
Nesne(Object)
İsim
Bir uygulamanın referansını belirtir.
Codebase
URL
Code özelliğinde belirtilen .class dosyasının tam URL adresini belirtir.
Hspace
Piksel
Uygulamanın etrafındaki yatay boşluğu belirtir.
Vspace
Piksel
Uygulamanın etrafındaki dikey boşluğu belirtir.
İsim(Name)
İsim
Uygulamanın ismini belirtir.

 

Tarayıcı Desteği: