HTML <base> Etiketi

HTML <base> etiketi, bir HTML belgesinde bulunan tüm göreli bağlantılar için kullanılabilecek tek bir URL belirtmek için kullanılır.

Bir belgede yalnızca bir <base> öğesi kullanılabilir ve <head> öğesinin içine yerleştirilir. Target(hedef) niteliğini kullanarak bağlantıların (aynı sekme, yeni sekme) pencerelerini belirleyebiliriz.

 

Söz dizimi:

<base href="https://www.lifeacode.com" /> 

HTML’de base etiketi için kapanış etiketi gerekmez ama XHTML’de </base> kapanış etiketi kullanmak gerekmektedir.

 

Özellikleri:

Görüntüleme
Etiketi Başlat/ Etiketi Bitir
Kullanımı
Yok
Sadece Başlangıç Etiketi
Bağlantı 

  

Örnek:

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
  <title>HTML Base Örnek</title> 
  <style> 
   a{text-decoration: none; 
    color:black;} 
   a:hover{color: blue; 
          font-size: 14px;} 
  </style> 
  <base href="https://www.lifeacode.com" /> 
 </head> 
 <body> 
    <h2 style="color: green; font-size: 20px; font-style: italic;">Eğitimler</h2> 
    <a href="#">HTML tutorial</a><br> 
    <a href="#">PHP tutorial</a>
 </body> 
</html> 

Ekran Çıktısı:

HTML Base Örnek

Eğitimler

HTML tutorial
PHP tutorial

Yukarıdaki örnekte linkler aynı sekmede açılır. Linklerin yeni sekmede açılması için base etiketine target özelliği vermek gerekir.

 

Örnek-2 (Yeni Sekme)

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
  <title>HTML Base Örnek</title> 
  <style> 
   a{text-decoration: none; 
    color:black;} 
   a:hover{color: blue; 
          font-size: 14px;} 
  </style> 
  <base href="https://www.lifeacode.com" target="_blank" /> 
 </head> 
 <body> 
    <h2 style="color: green; font-size: 20px; font-style: italic;">Eğitimler</h2> 
    <a href="#">HTML tutorial</a><br> 
    <a href="#">PHP tutorial</a>
 </body> 
</html> 

Ekran Çıktısı:

HTML Base Örnek

Eğitimler

HTML tutorial
PHP tutorial

Href özelliği bağlantıyı adresini belirtir.

 

Özel Kullanımlar:

Özellik Değer Açıklama
Target _blank Bağlantıyı yeni pencerede açar.
_self Bağlantıyı geçerli pencerede açar.
_top Bağlantıyı gövdede açar
_parent Bağlantıyı ana frame’de açar.

 

Tarayıcı Desteği: