HTML <basefont> Etiketi

HTML <basefont> etiketi, bir HTML belgesinde yazı tipi boyutu, renk ve yazı tipi gibi özellikleri belirlemek için kullanılır.

HTML <basefont> HTML 4’te kullanımdam kaldırıldı ve HTML5’te yeniden kullanılmaya başlandı. Bu nedenle bu etiket yerine CSS kullanabilirsiniz.

 

Söz dizimi:

<basefont color="blue" size="5" face="arial">
 

HTML</basefont> etiketinde kapatma etiketi gerekli değildir, ancak XHTML </basefont> etiketinde kapatma etiketi kullanılmalıdır.

 

Özellikleri:

Görüntüleme
Etiketi Başlat/ Etiketi Bitir
Kullanımı
Yok
Sadece Başlangıç Etiketi
Yazı Özellikleri

 

Örnek:

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
<title>Basefont Etiketi Örneği</title> 
 <basefont color="red" size="4" face="calibri"> 
</head> 
<body>  
<h2>Bu bir basefont örneğidir.</h2> 
<p>HTML basefont etiketi yerine CSS stillerini kullanabilirsiniz.</p> 
</body> 
</html> 

Ekran Çıktısı:

Basefont Etiketi Örneği

Bu bir basefont örneğidir.

HTML basefont etiketi yerine CSS stillerini kullanabilirsiniz.

 

Örnek-2(CSS):

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
 <style> 
  p{ 
    font-size: 10px; 
     color: #6d2d32; 
    font-family: Arial; 
          } 
 </style> 
</head> 
<body> 
<h2>CSS Kullanımı Örneği</h2> 
<p>Bu bir paragraftır.</p> 
</body> 
</html> 

Ekran Çıktısı:

CSS Kullanımı Örneği

Bu bir paragraftır.

 

Özel Kullanımları:

Özellik
Değer
Açıklama
Color
Renk
HTML belgesinde metinlerin rengini tanımlamak için kullanılır. (HTML5’te Desteklenmez.)
Face
Font-Ailesi
HTML belgesinde metinlerin yazı tipini belirlemek için kullanılır.(HTML5’te Desteklenmez.)
Size
Sayı
HTML belgesinde metnin boyutunu tanımlamak için kullanılır.. (HTML5’te Desteklenmez.)

 

Tarayıcı Desteği:

HTML <basefont> etiketinin tarayıcı desteği bulunmamaktadır.