HTML <blockquote> Etiketi

HTML <blockquote> etiketi başka bir kaynaktan alıntı yapmak için kullanılır. İnternet tarayıcılar bu bölümü girintili olarak gösterirler.

 

Söz dizimi:

<blockquote> Alıntı metin..</blockquote> 

 

Özellikleri:

Görüntüleme Etiketi Başlat/ Etiketi Bitir
Yok Sadece Başlangıç Etiketi

 

Örnek:

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
  <title>Blockquote Etiketi</title> 
</head> 
<body> 
  <h2>Blockquote Etiketi Örneği</h2> 
  <p>Bu bir Blockquote örneğidir. </p> 
  <blockquote cite="https://www.lifeacode.com/html-tags/html-blockquote-etiketi.html "> 
  <p> 
   Lorem Ipsum, dizgi ve baskı endüstrisinde kullanılan mıgır metinlerdir. Lorem Ipsum, adı bilinmeyen bir matbaacının bir hurufat numune kitabı oluşturmak üzere bir yazı galerisini alarak karıştırdığı 1500'lerden beri endüstri standardı sahte metinler olarak kullanılmıştır. Beşyüz yıl boyunca varlığını sürdürmekle kalmamış, aynı zamanda pek değişmeden elektronik dizgiye de sıçramıştır. 
   </p> 
  </blockquote> 
<cite>Editör</cite> 
</body> 
</html> 

Ekran Çıktısı:

Blockquote Etiketi

Blockquote Etiketi Örneği

Bu bir Blockquote örneğidir.

Lorem Ipsum, dizgi ve baskı endüstrisinde kullanılan mıgır metinlerdir. Lorem Ipsum, adı bilinmeyen bir matbaacının bir hurufat numune kitabı oluşturmak üzere bir yazı galerisini alarak karıştırdığı 1500’lerden beri endüstri standardı sahte metinler olarak kullanılmıştır. Beşyüz yıl boyunca varlığını sürdürmekle kalmamış, aynı zamanda pek değişmeden elektronik dizgiye de sıçramıştır.

Editör

 

Örnek 2(CSS):

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
  <title>Blockquote Etiketi</title> 
  <style> 
  blockquote{ 
    text-align: justify; 
    background-color: #7b1922; 
              border-radius: 5px; 
              margin-right: 20px;} 
  cite{ 
   margin-left: 20px;} 
  </style> 
</head> 
<body> 
  <h2>Blockquote Etiketi Örneği</h2> 
  <p>Bu bir Blockquote örneğidir</p> 
  <blockquote cite="https://www.lifeacode.com/html-tags/html-blockquote-etiketi.html"> 
  <p> 
   Lorem Ipsum, dizgi ve baskı endüstrisinde kullanılan mıgır metinlerdir. Lorem Ipsum, adı bilinmeyen bir matbaacının bir hurufat numune kitabı oluşturmak üzere bir yazı galerisini alarak karıştırdığı 1500'lerden beri endüstri standardı sahte metinler olarak kullanılmıştır. Beşyüz yıl boyunca varlığını sürdürmekle kalmamış, aynı zamanda pek değişmeden elektronik dizgiye de sıçramıştır.
   </p> 
  </blockquote> 
<cite>-Editör</cite> 
</body> 
</html> 

Ekran Çıktısı:

Blockquote Etiketi

Blockquote Etiketi Örneği

Bu bir Blockquote örneğidir

Lorem Ipsum, dizgi ve baskı endüstrisinde kullanılan mıgır metinlerdir. Lorem Ipsum, adı bilinmeyen bir matbaacının bir hurufat numune kitabı oluşturmak üzere bir yazı galerisini alarak karıştırdığı 1500’lerden beri endüstri standardı sahte metinler olarak kullanılmıştır. Beşyüz yıl boyunca varlığını sürdürmekle kalmamış, aynı zamanda pek değişmeden elektronik dizgiye de sıçramıştır.

-Editör

 

Özel Kullanımları:

Özellik
Değer
Açıklama
cite 
URL
Alıntı URL’ini belirtir.

 

Tarayıcı Desteği: