HTML <body> Etiketi

HTML <body> etiketi, bir HTML belgesinin ana içeriğinin tanımlandığı alandır. Tarayıcıda görüntülenen bir HTML belgesinin ana içeriğinin tanımlandığı bu bölümde: paragraf, başlık, resim, tablo, bağlantı, video vb. HTML ögeleri tanımlanır.

HTML <body> etiketi, HTML <head> etiketinden sonra tanımlanabilir veya </head> ve </html> etiketleri arasına tanımlanabilir. Tüm HTML belgelerinde tanımlanmak zorunda olan bu etiket HTML belgesinin tamamında yalnızca bir kez kullanılır.

 

Söz dizimi:

<body> HTML belgesinin içeriği...</body> 

 

Özellikleri: 

Görüntüleme
Etiketi Başlat/ Etiketi Bitir
Kullanımı
Çizgisel
Hem Başlangıç Hem Bitiş
Yapısal

 

Örnek:

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
 <title>Body Etiketi</title> 
</head> 
<body> 
 <h2>Body Etiketi Örneği</h2> 
 <p>Body etiketi paragrafı buraya eklenecek.</p> 
</body> 
</html> 

Ekran Çıktısı:

Body Etiketi

Body Etiketi Örneği

Body etiketi paragrafı buraya eklenecek.

 

Özel Kullanımları:

Özellik
Değer
Açıklama
alink
color
Etkin bağlantının rengini tanımlar.(HTML 5’de desteklenmez.)
background
URL
Belgenin arka plan resmini belirler.(HTML 5’de desteklenmez.)
bgcolor
color
Belgenin arka plan rengini belirler.(HTML 5’de desteklenmez.)
link
color
Etkin olmayan bağlantının rengini belirler.(HTML 5’de desteklenmez.)
text
color
Metnin rengini belirler.(HTML 5’de desteklenmez.)
vlink
color
Ziyaret edilen bağlantının rengini belirler.(HTML 5’de desteklenmez.)
onload
 
Sayfa yüklemesi esnasında çağrılır.
onunload
 
Kullanıcı sayfadan ayrıldığında çağrılır.
onfocus
 
Kullanıcının belge üzerinde istenilen yere odaklanması için kullanılır.
onblur
 
Kullanıcının belge üzerinde istenilen yerden uzaklaşması için kullanılır.

 

Tarayıcı Desteği: