HTML <center> Etiketi

HTML <center> etiketi metni ortalamak için kullanılır. HTML <center> etiketi HTML5’de desteklememektedir.

HTML 5’de <center> etiketi kullanılmamaktadır. Onun yerine text-align özelliği kullanılmaktadır.

 

Söz dizimi:

<center>Buraya İçerik Ekleyiniz.</center> 

 

Özellikleri:

Görüntüleme
Etiketi Başlat/ Etiketi Bitir
Kullanımı
Çizgisel
Hem Başlangıç Hem Bitiş
Metinsel

 

Örnek:

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
  <title>HTML Center Etiketi</title> 
 </head> 
 <body> 
  <h2>Center Etiketi Örneği</h2> 
  <center>Bu etiket metni ortalar ama HTML 5'de kullanımdan kaldırılmıştır.</center> 
 </body> 
</html> 

 

Ekran Çıktısı:

HTML Center Etiketi

Center Etiketi Örneği

Bu etiket metni ortalar ama HTML 5’de kullanımdan kaldırılmıştır.

 

Örnek-2(CSS):

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
  <title>Center Etiketi</title> 
  <style > 
    h2{ 
     text-align: center;} 
  </style> 
 </head> 
 <body> 
   <h2>HTML Center Etiketi Örneği</h2> 
   <p>Bu içerik CSS kullanılarak düzenlenmiş.</p> 
 </body> 
</html> 

Ekran Çıktısı:

Center Etiketi

HTML Center Etiketi Örneği

Bu içerik CSS kullanılarak düzenlenmiş.

 

Tarayıcı Desteği: