HTML <code> Etiketi

HTML <code> etiketi bir metin etiketidir. HTML belgesine bilgisayar kodu tanımlamak için kullanılır.

 

Özel Kullanımları:

Etiket
Açıklama
<em>
Vurgulanan metni görüntüler.
<strong>
Önemli metinleri vurgular.
<dfn>
Bir terim tanımlar.
<code>
Bilgisayar kod bloğu tanımlar.
<samp>
Bilgisayar programından örnek çıktı verir.
<kbd>
Klavye girişini tanımlar.
<var>
Bir değişken tanımlar.

 

Örnek:

<em>1.Bu bir örnek metindir.</em><br>  
<strong>2.Bu bir örnek metindir.</strong><br>  
<dfn>3.Bu bir örnek metindir.</dfn><br>  
<code>4.Bu bir örnek metindir.</code><br>  
<samp>5.Bu bir örnek metindir.</samp><br>  
<kbd>6.Bu bir örnek metindir.</kbd><br>  
<var>7.Bu bir örnek metindir.</var>  

Ekran Çıktısı:

1.Bu bir örnek metindir.
2.Bu bir örnek metindir.
3.Bu bir örnek metindir.
4.Bu bir örnek metindir.
5.Bu bir örnek metindir.
6.Bu bir örnek metindir.
7.Bu bir örnek metindir.

 

Tarayıcı Desteği: