HTML <colgroup> Etiketi

HTML <colgroup> etiketi bir yada daha fazla sütundan oluşan tabloları biçimlendirmek için kullanılır. Tüm sütunlara stiller uygular. Satır ve hücre stillerinin tekrarlanması için oldukça kullanışlıdır. HTML <colgroup> etiketi <table> etiketi içerisinde olmak zorundadır.

HTML <colgroup> etiketi içerisinde birden fazla sütun biçimlendirmek için <col> etiketi kullanılabilir.

HTML <colgroup> etiketi <table> etiketi içerisinde tanımlanmak zorundadır. Ayrıca <caption> etiketinden sonra <thead>,<tbody>,<tfoot> ve <tr> etiketlerinden önce tanımlanmak zorundadır.

 

Söz dizimi:

<colgroup>İçerik...</colgroup> 

 

Özellikleri:

Görüntüleme
Etiketi Başlat/ Etiketi Bitir
Kullanımı
Yok
Hem Başlangıç Hem Bitiş
HTML Tabloları

 

Örnek:

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
  <title>Colgroup Etiketi</title> 
</head> 
<body> 
<h2>HTML Colgroup Etiketi Örneği</h2> 
<table border="1"> 
  <colgroup> 
    <col style="background-color: yellow" width="50"> 
    <col span="2" style="background-color:  #b0e7f6" width="100"> 
  </colgroup> 
  <tr> 
    <th>Sıra</th> 
    <th>Ürün</th> 
    <th>Fiyat</th> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td>1</td> 
    <td>Elma</td> 
     <td>2</td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td>2</td> 
    <td>Mandalina</td> 
     <td>4</td>   
    </tr> 
  <tr> 
    <td>3</td> 
    <td>Kivi</td> 
     <td>7</td> 
  </tr> 
</table> 
</body> 
</html> 

Ekran Çıktısı:

Colgroup Etiketi

HTML Colgroup Etiketi Örneği

Sıra
Ürün
Fiyat
1
Elma
2
2
Mandalina
4
3
Kivi
7

 

Özel Kullanımları:

Özellik
Değer
Açıklama
align
 • left
 • center
 • right
 • justify
 • char
Sütun içeriğini hizalar.
char
character
Sütun grubundaki içeriği karaktere göre hizalar.
charoff
number
Sütun verilerindeki karakter sayısını ayarlar.
span
number
Bir grubun yayıldığı sütun sayısını belirler.
valign
 • top
 • middle
 • bottom
 • baseline
Sütun grubunun dikey hizalamasını belirler.
width
 • %
 • pixels
 • relative_length
Sütun grubunun genişliğini belirler.

 

Tarayıcı Desteği: