HTML <command> Etiketi

HTML <command> etiketi kullanıcı tarafından çağrılabilen bir komut oluşturmak için kullanılır.(Radyo düğmesi, CheckBox vb.)

<menu> etiketi kullanılarak komut etiketi atanır ve sayfanın herhangi bir yerine konabilir.

HTML 5 ile yeni gelen bir etikettir.

 

Söz dizimi:

<menu>
<command label="uyar" onclick="uyar()">Buraya Bak</command>
</menu>

Ekran Çıktısı:

Buraya Bak

 

Özel Kullanımları:

Özellik
Değer
Açıklama
checked 
checked
Seçilmesi istenen nesneleri belirtir.
disabled 
disabled
Etkin olmayan komut etiketini belirtir.
icon 
URL
Komutu temsil eden görüntü tanımlar.
label 
Metin
Komutun görünen başlığını belirtir.
type 
checkbox command radio
Komut türünü belirtir.
radiogroup 
Grup
Grup oluşturan radyo düğmelerinin ismini tanımlar.

 

Tarayıcı Desteği: