HTML <del> Etiketi

HTML <del> etiketi, dokümandan silinen metin aralığını temsil eder. Tarayıcı genellikle, silinen metnin üstüne bir çizgi koyar. Ancak bu CSS özelliği kullanılarak değiştirilebilir.

Bir belgede silinen veya eklenen metni görüntülemek için, <del> ile <ins> etiketlerini kullanabilirsiniz.

 

Söz dizimi:

<del> İçerik... </del> 

 

Özellikleri:

Görüntüleme
Etiketi Başlat/ Etiketi Bitir
Kullanımı
Çizgisel
Hem Başlangıç Hem Bitiş
Tablo

 

Örnek:

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
<title>Del Etiketi</title> 
</head> 
<body> 
<h2>HTML Del Etiketi Örneği</h2> 
<p>Bu cümlede <del> silinecek </del> kelime var. </p> 
</body> 
</html> 

Ekran Çıktısı:

Del Etiketi

HTML Del Etiketi Örneği

Bu cümlede silinecek kelime var.

 

Örnek-2:

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
<title>Del Etiketi</title> 
<style> 
  del{ 
    color: blue; 
    background-color: #eadb0b;} 
  ins{ 
    color:#2e2b04a;} 
</style> 
</head> 
<body> 
<h2>HTML Del Etiketi Örneği</h2> 
<p>Bu cümlede <del>silinecek</del> <ins> cümleler</ins> var</p> 
</body> 
</html> 

Ekran Çıktısı:

Del Etiketi

HTML Del Etiketi Örneği

Bu cümlede silinecek cümleler var

 

Özel Kullanımları:

Özellik
Değer
Açıklama
cite
URL
Metnin neden silindiğini veya değiştiğini açıklayan neden.
datetime
YYYY-AA-GG
Metnin silineceği tarih ve saat.

 

Tarayıcı Desteği: