HTML <dfn> Etiketi

HTML <dfn> etiketi, HTML tanım etiketi olarak da isimlendirilir. Bir HTML belgesinde tanım cümlesindeki terimi temsil etmek için kullanılır. 

HTML <dfn> etiketinde terim kullanılmışsa tarayıcı terime yakın metnin terimin tanımı olduğunu anlar.

 

Söz dizimi:

<dfn>İçerik.. </dfn> 

 

Özellikleri:

Görüntüleme
Etiketi Başlat/ Etiketi Bitir
Kullanımı
Çizgisel
Hem Başlangıç Hem Bitiş
Metinsel

 

Örnek:

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
<title>Dfn Etiketi</title> 
</head> 
<body> 
<h2>HTML Dfn Etiketi Örneği</h2> 
<p><dfn>LİFEACODE</dfn> bir yazılım eğitim platformudur.</p> 
</body> 
</html> 

Ekran Çıktısı:

Dfn Etiketi

HTML Dfn Etiketi Örneği

LİFEACODE bir yazılım eğitim platformudur.

 

Örnek-2:

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
<title> Dfn Etiketi</title> 
</head> 
<body> 
<h2>HTML Dfn Etiketi Örneği</h2> 
<p> <dfn title="World Wide Web">WWW</dfn> internet üzerinden bilgi sunumu, aktarımı ve paylaşımı sağlayan servistir.</p> 
</body> 
</html> 

Ekran Çıktısı:

Dfn Etiketi

HTML Dfn Etiketi Örneği

WWWinternet üzerinden bilgi sunumu, aktarımı ve paylaşımı sağlayan servistir.

 

Özel Kullanımları:

Özellik
Değer
Açıklama
title
 
Fare ile üzerine gelindiği zaman terimi gösterir.

 

Tarayıcı Desteği:HTML <dfn> Etiketi” için bir yorum

Yorumlar kapatıldı.