HTML <dialog> Etiketi

HTML <dialog> etiketi, HTML belgesinde yeni bir açılır iletişim kutusu oluşturmak için kullanılır. HTML <dialog> etiketi bir iletişim kutusunu veya etkileşimli bir bileşeni temsil eder.

HTML <dialog> etiketi, kullanıcının kendisiyle etkileşime geçmesini saplamak için boolean niteliğini kullanır.

HTML <dialog> etiketi HTML5’te tanıtılan yeni bir etikettir.

 

Örnek:

<div> 
<dialog id="ornekdialog" style="width:60%;background-color:#abcecd;border:1px dotted black;"> 
<p><q>Başarıyı kutlamak güzeldir, ama başarısızlıklardan alınacak dersleri unutmamak daha önemlidir.  
</q> - <cite>Bill Gates</cite></p> 
<button id="hide">Pencereyi Kapat</button> 
</dialog> 
<button id="show">İçeriği Göster</button> 
</div> 
 
<!-- Göster/Gizle show dialog JavaScript --> 
<script type="text/JavaScript"> 
(function() {  
  var dialog = document.getElementById('ornekdialog');  
  document.getElementById('show').onclick = function() {  
    dialog.show();  
  };  
  document.getElementById('hide').onclick = function() {  
    dialog.close();  
  };  
})();  
</script> 

Ekran Çıktısı:

Başarıyı kutlamak güzeldir, ama başarısızlıklardan alınacak dersleri unutmamak daha önemlidir. Bill Gates

 

Tarayıcı Desteği: