HTML <div> Etiketi

HTML <div> etiketi, HTML belgesinde bir bölüm tanımlamak için kullanılır.

HTML <div> etiketini bloklar halinde göstermek için CSS kullanılır.

 

Söz dizimi:

<div>İçerik... </div> 

 

Örnek:

<div style="border:1px solid red;padding:20px;font-size:20px"> 
<p>Lifeacode.com hoşgeldiniz. Yeni bir dil öğrenmek için burdayız.</p> 
<p>Evet diyorsanız devam edin.</p> 
</div> 

Ekran Çıktısı:

Lifeacode.com hoşgeldiniz. Yeni bir dil öğrenmek için burdayız.

Evet diyorsanız devam edin.

 

HTML <div> Etiketi ve <span> Etiketi Arasındaki Farklar

<div> etiketi
<span> etiketi
Bir blok elemanıdır.
Bir satır içi elemanıdır.
HTML’in büyük bölümünü oluşturur.
Metin, görüntü gibi kısımları sarar.

 

Örnek(HTML Giriş Formu):

<div class="girislogin"> 
<h3 class="formheading">Giriş Yapınız</h3> 
<form action="giris" method="post"> 
<table> 
<tr><td>E-mail:</td><td><input type="email" name="email"/></td></tr> 
<tr><td>Şifre:</td><td><input type="password" name="password"/></td></tr> 
<tr><td colspan="2" style="text-align:center"><button type="button">Gönder</button></td></tr> 
</table> 
</form> 
</div> 

Ekran Çıktısı:

Giriş Yapınız

E-mail:
Şifre:

 

Tarayıcı Desteği: