HTML <!DOCTYPE> Etiketi

HTML belgesinin sürümü hakkında bilgi vermek için kullanılan bu etiket <html> etiketinden önce kullanılır. Belge türü bildirimi(DTD) olarak adlandırılır.

Teknik olarak bakıldığı zaman <!DOCTYPE> bir etiket değil sadece belge türü hakkında talimat veren bir ögedir. Kapanış etiketi içermez. İçerisinde herhangi bir içerik yoktur.

Bakıldığı zaman HTML 4.01 Strict, HTML 4.01 Transitional vb. gibi birçok HTML türü bulunmaktadır.

Doküman türü bildirimi HTML sürümleri arasında farklılık gösterebilir.

DTD işaretleme dillerinin kurallarını tanımlar, böylece tarayıcılar içeriği doğru oalrak tanır.

Söz dizimi:

 
<!DOCTYPE html>
 

 

HTML <!DOCTYPE> özellikleri:

Görüntüleme
Etiketi Başlat/ Etiketi Bitir
Kullanımı
Yok
Yalnızca Etiketi Başlatır
Yapısal


HTML <!doctype> kullanımı:

<!DOCTYPE html>  
<html>  
<head>  
<title>Belge Başlığı</title>  
</head>  
<body>  
Burası belgenin içeriğidir.
</body>  
</html

Ekran Çıktısı:
Burası belgenin içeriğidir.

 

Tarayıcı Desteği:

Not: Web tarayıcınızın ne tür bir belge desteklediğini öğrenmek için <!DOCTYPE> kullanmanız önerilir.