HTML <embed> Etiketi

HTML <embed> etiketi, harici bir uygulamayı (multimedya, eklenti (etkileşimli içerik) vb.)  HTML dosyasına gömmek için kullanılır. 

HTML 5’te multimedya gömmek için <audio> veya <video> etiketleri tercih edilir.

 

Söz dizimi:

<embed src=" " ></embed>  

 

Özellikleri:

Görüntüleme
Etiketi Başlat/ Etiketi Bitir
Kullanımı
Blok
Hem Başlangıç Hem Bitiş
Uygulama

 

Örnek:

 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
<title>Embed Etiketi</title> 
<style> 
  h2{ 
  color: #494cf4;} 
  p{ 
  color: #f4c949; 
  font-style: italic;} 
 </style> 
</head> 
<body> 
<h2>HTML Embed Etiketi Örneği</h2> 
<p>Örnek Resim</p> 
<embed src="https://www.lifeacode.com/wp-content/uploads/2019/03/html-1.jpg" height="200" width="300"></embed> 
</body> 
</html>

Ekran Çıktısı:

 

Özel Kullanımları:

Özellik
Değer
Açıklama
height
pixels
Gömülü içeriğin yüksekliğini belirtir.
src
URL
Gömülü içeriğinin kaynak yolunu belirtir.
type
media-type
MIME türünü belirtir.
width
pixels
Gömülü içeriğin genişliğini belirtir.

 

Tarayıcı Desteği: