HTML <font> Etiketi

HTML <font> etiketi metnin büyüklüğünü, rengini ve yazı tipini belirtir. HTML 5’de desteklenmez.

HTML 5’de <font> etiketi yerine CSS kullanabilirsiniz.

 

Söz dizimi:

<font size=" " color=" " face=" "> İçerik..</font> 

 

Özellikleri:

Görüntüleme
Etiketi Başlat/ Etiketi Bitir
Kullanımı
Çizgi
Hem Başlangıç Hem Bitiş
Yazı Tipi

 

Örnek:

<!DOCTYPE html> 
 <html> 
 <head> 
 <title>Font Etiketi</title> 
 </head> 
 <body> 
 <h2>HTML Font Etiketi Örneği</h2> 
 <p>Bu normal stillere sahip bir metindir.</p> 
 <p> 
  <font color="blue">Bu normal boyutta bir metindir.</font> 
 </p> 
 <p> 
  <font size="5" color="green">Boyutu artırılmış bir metindir.</font> 
 </p> 
 <p> 
  <font color="red" face="cursive">Görünümü değişmiş bir metindir.</font> 
 </p> 
</body> 
</html>

Ekran Çıktısı:

Font Etiketi

HTML Font Etiketi Örneği

Bu normal stillere sahip bir metindir.

Bu normal boyutta bir metindir.

Boyutu artırılmış bir metindir.

Görünümü değişmiş bir metindir.

 

Örnek-2(CSS):

<!DOCTYPE html> 
 <html> 
 <head> 
 <title>Font Etiketi</title> 
 </head> 
 <body> 
<h2>HTML Font Etiketi Kullanımı CSS</h2> 
 <p>Bu normal stillere sahip bir metindir.</p> 
 <p style="color: blue;">Bu normal boyutta bir metindir.</p> 
 <p style="font-size: 25px; color: green;">Boyutu artırılmış bir metindir. </p> 
 <p style="font-family: cursive; color: red;">Görünümü değişmiş bir metindir.</p> 
</body> 
</html> 

Ekran Çıktısı:

Font Etiketi

HTML Font Etiketi Kullanımı CSS

Bu normal stillere sahip bir metindir.

Bu normal boyutta bir metindir.

Boyutu artırılmış bir metindir.

Görünümü değişmiş bir metindir.

 

Özel Kullanımları:

Özellik
Değer
Açıklama
color
 • RGB(X,X,X)
 • #xxxxxx
 • color_name
İçeriğin rengini belirler.
face
font_family
İçeriğin yazı tipini belirler.
size
number
İçeriğin boyutunu belirler.

 

Tarayıcı Desteği: