HTML <frame> Etiketi

HTML <frame> etiketi <frameset> etiketi ile birlikte kullanılır ve bir çerçeve tanımlar. <frameset> etiketinin içerisinde bulunan her <frame> etiketi farklı özelliktedir. Kenarlıklar, scroll vb. tarzı.

Çerçevelere sahip olan bir belgeniz varsa ve doğrulanmasını istiyorsanız kullandığınız <!DOCTYPE> bildiriminin “HTML Frameset DTD” ve “XHTML Frameset DTD” olduğundan emin olmalısınız.

HTML <frame> etiketi HTML 5’te desteklenmemektedir.

 

Söz dizimi:

< frame src = "Baglanti(URL)" > 

 

Özellikleri:

Görüntüleme
Etiketi Başlat/ Etiketi Bitir
Kullanımı
Blok
Hem Başlangıç Hem Bitiş
Çerçeve

 

Örnek:

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
  <title>Frame Etiketi</title> 
</head> 
 <frameset cols="30%,50%,20%"> // %100 olmalı
  <frame src="baglanti1.html"> 
  <frame src="baglanti2.html">
  <frame src="baglanti3.html">  
 </frameset> 
</html> 

Yukarıda “baglanti1.html” , “baglanti2.html” ve “baglanti3.html” dökümanlarını frame etiketi kullanarak çağırdık. Şimdi de bu dökümanlar içerisinde yer alan kodlara bir bakalım:

 

baglanti1.html

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
  <style> 
    div{ 
     background-color: #b7301b;  
     height: 300px; 
    } 
  </style> 
</head> 
<body> 
  <div> 
    <h2>Birinci Frame</h2> 
  </div> 
 </body> 
</html> 

 

baglanti2.html

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
  <style> 
    div{ 
     background-color: #2b18b4;  
     height: 400px; 
 
    } 
  </style> 
</head> 
<body> 
  <div> 
    <h2>İkinci Frame</h2> 
  </div> 
 </body> 
</html> 

 

baglanti3.html

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
  <style> 
    div{ 
     background-color: #53d81e;  
     height: 500px; 
           } 
  </style> 
</head> 
<body> 
        <div> 
     <h2>Üçüncü Frame</h2> 
  </div> 
 </body> 
</html>

 

Özel Kullanımları:

Özellik
Değer
Açıklama
frameborder
 • 0
 • 1
Çerçevenin etrafında kenarlık olup olmayacağını belirtir.
longdsec
URL
Çerçeve içeriğinin uzun bir açıklamasını veren bir sayfa tanımlar.
marginheight
pixels
Çerçevenin üst ve alt kenar boşluklarını tanımlar.
marginwidth
pixels
KAreler arasındaki marjın yüksekliğini tanımlar.
name
text
Çerçeveye isim atamak için kullanılır.
noresize
noresize
Çerçevenin kullanıcı tarafındna yeniden boyutlandırılmasını engeller.
scrolling
 • yes
 • no
 • auto
Kaydırma çubuğu belirtir.
src
URL
Görüntülemek istediğiniz belgenin yolunu belirtir.

 

Tarayıcı Desteği: