HTML <html> Etiketi

HTML <html> etiketi tarayıcıya belgenin bir HTML belgesi olduğunu ifade eder. <html> etiketi HTML belgesinin kaynak etiketidir. <!DOCTYPE> bildirimi haricinde tüm etiketler <html> etiketi içerisinde tanımlanır.

 

Söz dizimi:

<html>....</html>

 

Özellikleri:

Görüntüleme
Etiketi Başlat/ Etiketi Bitir
Kullanımı
Yok
Hem Başlangıç Hem Bitiş
Yapısal

 

Örnek:

<!DOCTYPE html>  
<html>  
<head>  
<title>HTML Etiketi</title>  
</head>  
<body>  
<h2>HTML Etiketi Kullanımı</h2>  
<p> HTML Etiketi tüm belgelerde kullanılır. </p>  
</body>  
</html>  

Ekran Çıktısı:

 

Özel Kullanımları:

Özellik
Değer
Açıklama
manifest
URL
Ön belleğe yüklenecek verilerin konumunu belirler.
xmlns
http://www.w3.org/1999/xhtml
XML isim alanını belirler.

 

Tarayıcı Desteği: