HTML <ins> Etiketi

HTML<ins> etiketi HTML belgesine eklenmiş bir metin tanımlamak için kullanılır.

 

Söz dizimi:

<ins>Eklenecek metin..</ins> 

Özellikleri:

Görüntüleme
Etiketi Başlat/ Etiketi Bitir
Kullanımı
Çizgi
Hem Başlangıç Hem Bitiş
Semantik

 

Örnek:

 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
  <title>HTML ins Etiketi</title> 
</head> 
<body> 
<h2>HTML ins Etiketi Kullanımı</h2> 
<p> 
  Çalışırsan <del>zor işler </del> <ins>akıllı çalış</ins> kolay olsun 
</p> 
</body> 
</html> 

Ekran Çıktısı:

HTML ins Etiketi

HTML ins Etiketi Kullanımı

Çalışırsan zor işler akıllı çalış kolay olsun

 

Özel Kullanımları:

Özellik
Değer
Açıklama
cite
URL
Değişiklik nedenini açıklayan kaynağın bağlantı adresi.
datetime
 • YYYYMMDD
 • SS:DD:SS
Değişikliğin saat ve tarihini belirtir.

 

 

Tarayıcı Desteği: