HTML <label> Etiketi

HTML <label> etiketi <input> etiketi için bir başlık tanımlar. Tarayıcılarda özel bir şekilde gösterilmeyen HTML <label> etiketine tıklandığında giriş alanındaki kontrol değişir ve kullanıcı açısından kolay bir kullanım oluşur. HTML <label> etiketinin for özelliği ile <input> etiketinde bulunan id özellikleri eşitlenir.

 

Örnek:

 

<label for="E-Mail Adresi">E-Mail Adresi:<br /> <input type="email" value="" name="emailid" size="30" 
placeholder="Mail Adresinizi Giriniz:"><br /><br />
<label for="phone">Telefon:<br /> <input type="text" value="" name="phno" size="30" 
maxlength="10" placeholder="Telefon Numarası Giriniz:" pattern="[0-9]{10}"><br /><br />

Ekran Çıktısı: