HTML <link> Etiketi

HTML <link> etiketi belge ile harici kaynak arasında bir ilişki tanımlar. HTML <link> etiketi genellikle stil sayfalarını belgeye bağlamak için kullanılır. Link etiketi head bölümünde tanımlanır.

 

Söz dizimi:

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="">

 

Özellikleri:

Görüntüleme
Etiketi Başlat/ Etiketi Bitir
Kullanımı
Yok
Hem Başlangıç Hem Bitiş
Metinsel

 

Örnek:

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
  <title>Link Etiketi</title> 
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="htmlsitem/css/link.css"> 
</head> 
<body> 
  <h2>Link Etiketi Örneği</h2> 
  <p>Dış stil sayfasıyla stillendirilmiştir.</p> 
</body> 
</html> 

Ekran Çıktısı:

Link Etiketi

Link Etiketi Örneği

Dış stil sayfasıyla stillendirilmiştir.

 

Özel Kullanımları:

Özellik
Değer
Açıklama
charset
char_encoding
Bağlantılı kaynağın karakter kodlaması tanımlanır.
href
URL
Bağlantılı belgenin yolunu belirtir.
hreflang
language_code
Bağlantılı kaynağın metin dili belirtilir.
media
media_query
Bağlantılı kaynağın uygulandığı ortam belirtilir.
rel
 • alternate
 • author
 • dns-prefetch
 • help
 • icon
 • license
 • next
 • pingback
 • preconnect
 • prefetch
 • preload
 • prerender
 • prev
 • search
 • stylesheet
Bağlantılı belge ile geçerli belge arasındaki ilişkiyi açıklar.
rev
reversed
relationship
Bağlantılı belge ile geçerli belge arasındaki ilişkiyi açıklar.(Ters)
sizes
Height* weight
Bağlantılı kaynağın boyutunu belirtir.
target
_blank
_self
_top
_parent
frame_name
Bağlantılı belgenin yükleneceği yeri belirtir.
type
media_type
Belge ortam türünü belirtir.

 

Tarayıcı Desteği: