HTML <map> Etiketi

HTML <map> etiketi, istemci tarafında görüntü eşleme tanımlamak için <area> etiketi ile birlikte kullanılan bir etikettir. HTML <map> etiketi tıklanabilen alanları olan bir resim haritası oluşturur. Resim haritasına tıklandığı zaman istenilen hedef bağlantı açılır.

HTML <map> etiketi kullanarak görüntünün herhangi bir bölümünü görüntüyü bölmeden diğer belgelere aktarabilirsiniz.

 

Söz dizimi:

<map name=" "> 

 

Özellikleri:

Görüntüleme
Etiketi Başlat/ Etiketi Bitir
Kullanımı
Yok
Sadece Başlangıç Etiketi
Görüntü Haritası

 

Örnek:

 <!DOCTYPE html> 
<html> 
 <head> 
<title>HTML map Etiketi</title> 
<style> 
 body{ 
 margin-left: 300px;} 
</style> 
 </head> 
 <body> 
 <h2>HTML map Etiketi Kullanımı</h2> 
<img src="https://www.lifeacode.com/wp-content/uploads/2019/03/html.jpg" usemap="#web"> 
<map name="web"> 
<area shape="rect" coords="66,117,131,168" href="https://www.lifeacode.com"> 
<area shape="rect" coords="199,36,277,85" href="https://www.lifeacode.com"> 
<area shape="rect" coords="330,107,406,159" href="https://www.lifeacode.com"> 
<area shape="rect" coords="199,185,267,236" href="https://www.lifeacode.com"> 
 </map> 
 </body> 
</html> 

Ekran Çıktısı:

 

Özel Kullanımları:

Özellik
Değer
Açıklama
name
mapname
Görüntü haritasının ismini belirler.

 

Tarayıcı Desteği: