HTML <meter> Etiketi

HTML <meter> etiketi bilinen bir değer skala tanımlar. Gösterge olarak da nitelendirilir. Örnek verecek olursak disk kullanımı bir gösterge üzerinde sorgu ile gösterilebilir.

Not: İlerleme çubukları için <meter> etiketi yerine <progress> etiketi kullanılmalıdır.

 

Örneği:

<p>Gösterge</p>  
<meter value="20" min="1" max="100">100 ve 30 arası</meter><br>  
<meter value="0.8">60%</meter>  

Ekran Çıktısı:

Gösterge

100 ve 30 arası
60%

 

Not: Yukarıdaki gösterge çubukları CSS kullanımını desteklemektedir.

 

Özel Kullanımları:

Değer
Açıklama
Value
Rakamlarla değer belirtmek için kullanılır. Zorunludur. Tam sayı veya ondalıklı sayı olabilir.
Form
Meter ögesinin ait olduğu bir veya daha fazla formu belirtir.
High
Yüksek değerli bir aralık belirtir.
Low
Düşük değerli bir aralık belirtir.
Max
Aralıkta tanımlanan maksimum değeri belirtir.
Min
Aralıkta tanımlanan minimum değeri belirtir.
Optimum
Gösterge için en uygun değeri belirtir. İsteğe bağlı kullanılır.

 

Tarayıcı Desteği: