HTML <object> Etiketi

HTML <object> etiketi, HTML belgesi içerisine gömülü bir nesne tanımlamak için kullanılır. Ses, video, java uygulamaları, activex denetimleri, pdf ve flash dosyaları bu etiket kullanılarak sayfa içerisine gömülür. Etiketin bir başka özelliği ise başka bir HTML sayfasını belgenize gömmesidir. HTML <object> etiketi için <param> etiketi ile parametre oluşturabilirsiniz.

 

Söz dizimi:

<object data="" type=""></object> 

 

Özellikleri:

Görüntüleme
Etiketi Başlat/ Etiketi Bitir
Kullanımı
Çizgi
Sadece Başlangıç Etiketi
Harici Kaynak

 

Örnek:

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
<title>Object Etiketi</title> 
</head> 
<body> 
 <h2>HTML Object Etiketi Örneği</h2> 
 <object height="200" width="400" 
data="https://www.youtube.com/watch?v=xNY4qWmwX8E"></object> 
</body> 
</html> 

  

 

Örnek-2:

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
<title>Object Etiketi</title> 
</head> 
<body> 
 <h2>HTML Object Etiketi Örneği</h2> 
 <object height="250" width="400" data="https://www.lifeacode.com/wp-content/uploads/2019/03/html.jpg">Üzgünüm, resim görüntülenemiyor.</object> 
</body> 
</html> 

Ekran Çıktısı:

Object Etiketi

HTML Object Etiketi Örneği

Üzgünüm, resim görüntülenemiyor.
Özellik
Değer
Açıklama
data
URL
Kaynak adresini belirtir.
type
content_type
Belirtilen kaynağın içerik türünü belirtir.
archive
URL
URL’lerin boşlukla ayrılmış listesini belirtir.
border
pixels
Object etrafında sınır genişliği ayarlar.
classid
URL
Nesne uygulaması için URL belirtir.
codebase
URL
Nesne kodu bulunan temel yolu belirtir.
form
form_id It
Nesne ögesinin ilişkili olduğu form ögesini belirtir.
height
pixels
Nesne yüksekliğini tanımlar.
width
pixels
Nesne genişliğini tanımlar.
typemustmatch
boolean
Type özelliği data özelliği ile eşleşiyorsa kaynatılacağını belirtir.
name
name
Nesne adını tanımlar.

 

Tarayıcı Desteği: