HTML <ol> Etiketi

HTML <ol> etiketi sıralı lsite tanımlamak için kullanılır. Sıralı liste sayısal veya alfabetik olabilir. Liste ögeleri oluşturmak için <li> etiketi kullanılır.

HTML <ol> etiketi ile 5 farklı şekillerde liste maddeleri oluşturabilirsiniz.

Tip
Açıklama
“1”
Varsayılan tiptir. Maddeleri numaralandırarak listeler.
“I”
Bu tip maddeleri Büyük Roma Rakamları ile numaralandırır.
“i”
Bu tip maddeleri Küçük Roma Rakamları ile numaralandırır.
“A”
Bu tip ögeleri büyük harfle numaralandırır.
“a”
Bu tip ögeleri küçük harfle numaralandırır.

 

Örnek-1(Sıralı Liste):

<ol> 
 <li>PHP</li> 
 <li>Java</li> 
 <li>C#</li> 
 <li>SQL</li> 
</ol> 

Ekran Çıktısı:

 1. PHP
 2. Java
 3. C#
 4. SQL

 

Örnek-2(“I” Tipi):

<ol type="I"> 
 <li>PHP</li> 
 <li>Java</li> 
 <li>C#</li> 
 <li>SQL</li> 
</ol> 

 

Örnek-3(“i” Tipi):

<ol type="i"> 
 <li>PHP</li> 
 <li>Java</li> 
 <li>C#</li> 
 <li>SQL</li> 
</ol> 

 

Örnek-4(“A” Tipi):

<ol type="A"> 
 <li>PHP</li> 
 <li>Java</li> 
 <li>C#</li> 
 <li>SQL</li> 
</ol> 

 

Örnek-5(“a” Tipi):

<ol type="a"> 
 <li>PHP</li> 
 <li>Java</li> 
 <li>C#</li> 
 <li>SQL</li> 
</ol> 

 

Not: “Start” özelliğini kullanarak istediğimiz sayıdan işaretleme yapmaya başlayabiliriz.

Örnek:

<ol start="5"> 
 <li>PHP</li> 
 <li>Java</li> 
 <li>C#</li> 
 <li>SQL</li> 
</ol> 

Ekran Çıktısı:

 1. PHP
 2. Java
 3. C#
 4. SQL

Not-2: “Reserved” özelliğini kullanarak işaretlemeyi ters bir şekilde yapabiliriz.

Örnek:

<ol reversed> 
<li>PHP</li> 
<li>Java</li> 
<li>C#</li> 
<li>SQL</li> 
 </ol> 

Ekran Çıktısı:

 1. PHP
 2. Java
 3. C#
 4. SQL

 

Tarayıcı Desteği: