HTML <option> Etiketi

HTML <option> etiketi seçim listesinde seçenek tanımlamak için kullanılır. HTML <option> etiketi <select> veya <datalist> etiketleri içerisinde kullanılabilir.

 

Söz dizimi:

<option value="">Kod Bloğu...</option> 

 

Özellikleri:

Görüntüleme
Etiketi Başlat/ Etiketi Bitir
Kullanımı
Çizgi
Hem Başlangıç Hem Bitiş
Form ve Girişler

 

Örnek:

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
  <title>Option Etiketi</title> 
  <style> 
    body{ 
      text-align: center;} 
   </style> 
</head> 
<body> 
 <h2>Example option Etiketi Örneği</h2> 
 <form> 
  <select> 
    <option>Favori Rengini Seç...</option> 
    <option value="yellow" style="color: violet;">Sarı</option> 
    <option value="white" style="color: blue;">Mavi</option> 
    <option value="green" style="color: green;">Yeşil</option> 
    <option value="red" style="color: red;">Kırmızı</option> 
  </select> 
 </form> 
</body>

Ekran Çıktısı:

Option Etiketi

Example option Etiketi Örneği

 

Özel Kullanımları:

Özellik
Değer
Açıklama
disabled
disabled
İşaretli ise bu seçenek devre dışı kalır.
label
text
Liste ögesinin ismini tanımlar.
selected
selected
İşaretli ise listede varsayılan olarak işaretlenir.
value
text
Sunucuya gönderilen verileri belirtir.

 

Tarayıcı Desteği: