HTML <output> Etiketi

HTML <output> etiketi bir hesaplama sonucu tanımlamak için kullanılır.

 

Söz dizimi:

<output>Kod Bloğu...</output> 

 

Özellikleri:

Görüntüleme
Etiketi Başlat/ Etiketi Bitir
Kullanımı
Çizgi
Hem Başlangıç Hem Bitiş
Form ve Girişler

 

Örnek:

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
<title>Output Etiketi</title> 
</head> 
<body> 
 <p>İki Sayının Toplamı</p> 
 <form oninput="res.value=parseInt(a.value)+parseInt(b.value);"> 
  <label>İlk Sayıyı Giriniz</label><br> 
  <input type="sayi" name="a" value=""/><br> 
  +<br/> 
  <label>İkinci Sayıyı Giriniz</label><br>  
  <input type="sayi" name="b" value=""><br> 
  =<br> 
  Toplam:<output name="res"></output> 
 </form> 
</body> 
</html> 

Ekran Çıktısı:

Output Etiketi

İki Sayının Toplamı+


=
Toplam:

 

Özel Kullanımları:

Özellik
Değer
Açıklama
for
element_id
Hesaplama sonucu ile girdi elemanları arasındaki ilişkiyi gösteren diğer elemanların kimliklerini listeler.
form
form_id
Ögenin ilişkilendirildiği form ögesini belirtir.
name
name
Çıkış ögesinin adını tanımlar.

 

Tarayıcı Desteği: